...Các giải pháp lẻ khác

o In ấn, đóng bìa các văn kiện, tài liệu
o Đánh máy
o Dịch Anh - Việt và Việt - Anh
o Hỗ trợ khách hàng trong việc mua thẻ cào, SIM, điện thoại
o Dịch vụ quà tặng
o Điện thoại viên trả lời cuộc gọi
o Chuyển tiếp thư, bưu phẩm
o Dịch vụ hỗ trợ cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam (thuê căn hộ, chuyển đổi giấy phép lái xe,dịch vụ thuê xe, tìm người giúp việc, dịch vụ chuyển nhà, sửa chữa nhà, y tế, bảo hiểm ...)
o Dịch vụ du lịch
o Dịch vụ đón khách VIP

 

 

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu có bất cứ yêu cầu chi tiết nào. http://www.csioffice.com/vi/lien-lac.html