...Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh
Như chúng ta được biết, Luật Việt Nam và những thủ tục phức tạp đã giới hạn nhiều nhà đầu tư mở rộng thị trường của họ tại Việt Nam. Đến với chúng tôi có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp hiểu rõ hệ thống luật pháp Việt Nam sẽ hỗ trợ quý khách đăng ký kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm :

o Đăng ký giấy phép kinh doanh
o Đăng ký mã số thuế
o Đăng ký con dấu của công ty
o Cơ cấu thành viên cổ đông của công ty