...Giải pháp ngôn ngữ
Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ tại nơi làm việc!
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang hội nhập như hiện nay , ngôn ngữ và văn hoá được xem là những yếu tố quan trọng trong kinh doanh , đặc biệt khi bạn phải giao dịch với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Các công ty nhận ra rằng một khi họ muốn mở rộng việc hoạt động kinh doanh của mình sang các nước khác thì ngôn ngữ và văn hoá ở nước đó là những rào cản mà họ phải vượt qua để hoạt động kinh doanh thật sự có hiệu quả.CSI sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ và văn hoá tại Việt Nam

o Lớp học văn hoá Việt Nam (giúp học viên hiểu rõ về văn hoá và cách ứng xử trong giao tiếp hằng ngày cũng trong kinh doanh của người Việt Nam)
o Lớp học tiếng Việt cho người nước ngoài ( tiếng Việt thương mại và đàm thọai)