...Giải pháp nhân sự
Nhân lực là tài sản quý giá, là yếu tố chiến lược đối với mỗi công ty và mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới như hiện nay, việc tuyển dụng một người có năng lực để giúp hoạt động kinh doanh của bạn hoạt động có hiệu quả để vượt qua giai đoạn khó khăn này đòi hỏi rất nhiều thời gian và chi phí.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp,CSI cùng với đội ngũ cộng tác chuyên nghiệp sẽ là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng cử viên. Sau khi đã tìm hiểu rõ nhu cầu của nhà tuyển dụng và phân tích công việc một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ tìm kiếm và lựa chọn những ứng cử viên phù hợp nhất với yêu cầu của công ty để các công ty có thể phỏng vấn lần cuối cùng cho vị trí tuyển dụng của mình. Qúa trình tuyển dụng của chúng tôi gồm 3 bước:


o Phân tích nhiệm vụ công việc
o Phỏng vấn sơ lược
o Tuyển dụng