...Giải pháp tài chính
Với đội ngũ cộng tác chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách trong nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau. Tùy thuộc vào mục tiêu tài chính và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, chúng tôi sẽ giúp quý khách lập kế hoạch đầu tư chiến lược tại thị trường Việt Nam, với các giải pháp đa dạng sau:
o Private banking
o Lập kế hoạch tài chính
o Quản lý tài sản chuyên nghiệp
o Xây dựng bảng tính thuế cho công ty
o Dịch vụ thu hồi nợ
o Các giải pháp tài chính khác ( tùy theo nhu cầu khách hàng )